Our culture

Your work is as meaningful to us,
as it is to you

O nas

Wiodący zarządca nieruchomości w Europie

Jesteśmy ekspertem w branży i wiodącym zarządcą nieruchomości w Europie

Jesteśmy autorytetem na rynku nieruchomości, jedną z wiodących firm w Europie i największym zarządcą nieruchomości w Holandii. Posiadamy wyspecjalizowane zespoły w 9 europejskich krajach. Łączymy wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami w różnych sektorach. Swoim klientom oferujemy w pełni zintegrowane usługi bazujące na międzynarodowym doświadczeniu i świetnej znajomości lokalnych rynków. Zarządzamy biurami, centrami handlowymi, budynkami mieszkalnymi, hotelami, powierzchniami magazynowo-przemysłowymi i nie tylko.

Europejski lider

Jesteśmy europejskim liderem zarządzania nieruchomościami i usług powiązanych. Z zespołem 1500 specjalistów pracujących w 9 europejskich krajach, współtworzymy jedną kulturę organizacyjną i dzielimy ten sam sposób myślenia.

Obecność w 9 krajach

Nasza siedziba znajduje się w Rijswijk, w Holandii. Pozostałe oddziały naszej firmy znajdują się w Belgii, Czechach, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii, Polsce, Hiszpanii i na Słowacji.

Polityka zgodności

MVGM jest proaktywną i dynamicznie rozwijającą się organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby działania firmy zarówno jako pracodawcy, jak i usługodawcy były etyczne i przejrzyste.

Certyfikacja

MVGM aktywnie współpracuje z liderami rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz organizacjami branżowymi, co ma na celu konsekwentne budowanie atrakcyjności polskiego sektora real estate oraz zwiększanie jego innowacyjności:

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)

PRCH to wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu i usług.

PropTech Foundation

PropTech Foundtion organizacja branżowa, która koncentruje się na cyfrowej transformacji nieruchomości komercyjnych, która jest zorientowana na człowieka. Fundacja wykorzystuje najnowocześniejsze technologie oraz współpracuje z wiodącymi przedstawicielami branży rela estate w Polsce.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

PINK reprezentuje deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków, a także promować dobre standardy działania rynku nieruchomości, dbać o wizerunek branży oraz współpracować z innymi organizacjami z sektora real estate.