Senior Property Manager

 • Wroclaw, Poland
 • Full Time

Szukamy Starszego Zarządcy Nieruchomości / Senior Property Manager

do naszego zespołu Property Management we Wrocławiu

 

O firmie MVGM

MVGM – lider w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Europie.
Firma, obecna w 9 europejskich krajach i zatrudniająca ponad 1,600 ekspertów, oferuje swoim klientom kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, łącząc międzynarodowe doświadczenie z doskonałą znajomością specyfiki lokalnego rynku. MVGM świadczy swoje usługi zarówno dla funduszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, firm ubezpieczeniowych jak i lokalnych właścicieli nieruchomości. 

Więcej informacji o MVGM można znaleźć na stronie https://www.mvgm.com/.

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 

 • Profesjonalna współpraca i regularne spotkania z międzynarodowym klientem i najemcami obiektu biurowego, dbanie o zadowolenie użytkowników obiektu i nieskazitelny wizerunek nieruchomości.
 • Przygotowywanie raportów dla klienta w zakresie operacyjnym, technicznym i finansowym, w szczególności raportowanie dotyczące umów najmu.
 • Nadzór nad realizacją zapisów umów najmu, w tym analiza i rekomendacje dla klienta.
 • Przekazywanie i odbiór powierzchni najmu w imieniu klienta.
 • Udział w procesie windykacji należności i zabezpieczeń umów najmu.
 • Współpraca i nadzór nad serwisami budynkowymi, w tym kontrola i koordynacja prac w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości usług i satysfakcji użytkowników nieruchomości.
 • Realizacja obchodów nieruchomości, tworzenie i aktualizacja procedur dla serwisów i wykonawców.
 • Organizacja przetargów w zakresie utrzymania nieruchomości (sprzątanie, ochrona, obsługa techniczna).
 • Przygotowywanie budżetów OPEX, CAPEX wraz z ich wdrożeniem i realizacją.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją przeglądów wymaganych prawem, w tym w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i kluczowych systemów dla funkcjonowania budynku.
 • Realizacja obowiązków spoczywających na zarządcy nieruchomości w odniesieniu do obowiązującego prawa, w tym zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, kwestii podatkowych czy też ochrony środowiska.
 • Udział w procesie zgłaszania i usuwania usterek gwarancyjnych.
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją powykonawczą zgodnie z polityką i procedurami PM i Klienta.
 • Przygotowanie danych, prezentacji lub innych dokumentów wymaganych przez Klienta i/lub pracowników wyższego szczebla PM.
 • Przeprowadzanie audytów jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
 • Analiza kosztów operacyjnych, propozycje optymalizacji.
 • Ocena pracy serwisów, funkcjonalności nieruchomości, rekomendacje modernizacji.
 • Rzetelna i terminowa realizacja zadań, wysoka jakość świadczonej usługi PM.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobry angielski w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki nieruchomości biurowych klasy A, w tym w szczególności w zakresie komercyjnym, operacyjnym & technicznym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole
 • Zdolność do pracy pod presją czasu i nastawienie na pracę zespołową
 • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami biurowymi (min. 3 lata)
 • Znajomość pakietu Office
 • Miejsce zamieszkania: Wrocław lub okolice

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Prywatne ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opieka zdrowotna
 • Przyjazną i wspierająca kulturę firmy, wsparcie i pomoc przełożonych oraz współpracowników
 • Pracę w dobrej atmosferze, ze zmotywowanym zespołem i z możliwościami dalszego rozwoju
 • Dołączenie do międzynarodowego zespołu, zdobywanie doświadczenia
 • Kafeteria My Benefit

Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez MVGM Property Management Poland sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, a wykraczających poza zakres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji (w tym wymagany Kodeksem pracy). W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę.

 

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest MVGM Property Management Poland sp. z o.o. Twoje dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę – również w celach rekrutacji przyszłych. Więcej o tym, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym o przysługujących Ci na gruncie RODO prawach, znajdziesz pod linkiem: https://www.mvgm.pl/polityka-prywatnosci-i-oswiadczenie-o-plikach-cookie/informacja-o-rodo-dla-kandydatow/.

 

Apply with LinkedIn

Successfully applied for this job!

We couldn't process your application, please try again!

"By applying for a position and uploading your CV, you agree to our terms and conditions and give us permission to process your data. We will only use this data to assess your profile, knowledge and experience."