Senior Property Manager

 • Warsaw, Poland
 • Full Time

Szukamy Starszego Zarządcy Nieruchomości / Senior Property Manager

do naszego zespołu Property Management w Warszawie

 

O firmie MVGM

MVGM – lider w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Europie.
Firma, obecna w 9 europejskich krajach i zatrudniająca ponad 1,600 ekspertów, oferuje swoim klientom kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, łącząc międzynarodowe doświadczenie z doskonałą znajomością specyfiki lokalnego rynku. MVGM świadczy swoje usługi zarówno dla funduszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, firm ubezpieczeniowych jak i lokalnych właścicieli nieruchomości. 

Więcej informacji o MVGM można znaleźć na stronie https://www.mvgm.com/.

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 

 • Profesjonalna współpraca i regularne spotkania z międzynarodowym klientem i najemcami obiektu biurowego, dbanie o zadowolenie użytkowników obiektu i nieskazitelny wizerunek nieruchomości.
 • Liderowanie dedykowanemu zespołowi zarządczemu, w tym koordynacja, wsparcie i planowanie.
 • Przygotowywanie raportów dla klienta w zakresie operacyjnym, technicznym i finansowym,                                         w szczególności raportowanie dotyczące umów najmu.
 • Nadzór nad realizacją zapisów umów najmu, w tym analiza i rekomendacje dla klienta
 • Przekazywanie i odbiór powierzchni najmu w imieniu klienta.
 • Udział w procesie windykacji należności i zabezpieczeń umów najmu.
 • Współpraca i nadzór nad serwisami budynkowymi, w tym kontrola i koordynacja prac w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości usług i satysfakcji użytkowników nieruchomości.
 • Realizacja obchodów nieruchomości, tworzenie i aktualizacja procedur dla serwisów i wykonawców.
 • Organizacja przetargów w zakresie utrzymania nieruchomości (sprzątanie, ochrona, obsługa techniczna).
 • Przygotowywanie budżetów OPEX, CAPEX wraz z ich wdrożeniem i realizacją.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją przeglądów wymaganych prawem, w tym w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i kluczowych systemów dla funkcjonowania budynku.
 • Realizacja obowiązków spoczywających na zarządcy nieruchomości w odniesieniu do obowiązującego prawa, w tym zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, kwestii podatkowych czy też ochrony środowiska.
 • Udział w procesie zgłaszania i usuwania usterek gwarancyjnych.
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją powykonawczą  zgodnie z polityką i procedurami PM i Klienta.
 • Przygotowanie danych, prezentacji lub innych dokumentów wymaganych przez Klienta i/lub pracowników wyższego szczebla PM.
 • Przeprowadzanie audytów jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
 • Analiza kosztów operacyjnych, propozycje optymalizacji.
 • Ocena pracy serwisów, funkcjonalności nieruchomości, rekomendacje modernizacji.
 • Rzetelna i terminowa realizacja zadań, wysoka jakość świadczonej usługi PM.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobry angielski w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki nieruchomości biurowych klasy A, w tym w szczególności w zakresie komercyjnym, operacyjnym & technicznym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole i w obsłudze budynków wysokościowych
 • Zdolność do pracy pod presją czasu i nastawienie na pracę zespołową
 • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami biurowymi (5 lat)
 • Znajomość pakietu Office
 • Miejsce zamieszkania: Warszawa lub okolice

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Prywatne ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opieka zdrowotna
 • Przyjazną i wspierająca kulturę firmy, wsparcie i pomoc przełożonych oraz współpracowników
 • Pracę w dobrej atmosferze, ze zmotywowanym zespołem i z możliwościami dalszego rozwoju
 • Dołączenie do międzynarodowego zespołu, zdobywanie doświadczenia
 • Kafeteria My Benefit
 • I co najważniejsze -zakres obowiązków dający możliwość postawienia na jakość a nie ilość

 

 

Apply with LinkedIn

Successfully applied for this job!

We couldn't process your application, please try again!

"By applying for a position and uploading your CV, you agree to our terms and conditions and give us permission to process your data. We will only use this data to assess your profile, knowledge and experience."