Career at MVGM

Zásady ochrany osobních údajů

Career at MVGM

Zásady ochrany osobních údajů

(Naposledy aktualizováno dne 21. září 2020.) Skupina MVGM a její pobočky respektují ochranu vašich osobních údajů. Někdy od vás potřebujeme určité osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat s řádnou péčí a v souladu se zákonem. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, které údaje používáme a jak tyto údaje ukládáme, chráníme a zpracováváme. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují činnosti všech společností, které jsou součástí skupiny MVGM, i webové s www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.thejamescompany.nl a www.watsonholmes.nl (dále pouze „webové stránky“) a služby, které nabízíme (dále „služby“).

1. Správce

Správcem pro zpracovávání osobních údajů v rámci skupiny MVGM je společnost MVGM Holding B. V., De Bruyn Kopsstraat 9K, 2288 EC Rijswijk, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem 857803384.

2. Účel a právní důvody zpracovávání

Osobní údaje zpracováváme kvůli poskytování služeb v oblasti správy majetku, včetně sdružení vlastníků bytových jednotek a agenturních služeb týkajících se správy a pronájmu. Osobní údaje získáváme také v kontextu našich podnikatelských operací, včetně náboru a výběru pracovníků, administrativních povinností, zabezpečení, řízení systémů IT, dodržování legislativních závazků, archivace a řešení požadavků, stížností a sporů. Osobní údaje zpracováváme také pro marketingové a komunikační účely, včetně správy webových stránek a rozesílání e-mailových bulletinů, kvůli statistickým a analytickým účelům, v kontextu informací týkajících se řízení pro nás i naše zákazníky a v kontextu vývoje informačních produktů ve prospěch třetích stran. Tyto informační produkty budou zpracovávat informace pouze na souhrnné úrovni, aby se zajistilo, že je nebude možné vysledovat zpět k fyzickým osobám.

Právním základem pro zpracovávání je uzavření a realizace dohod, které s vámi uzavíráme, dodržování legislativních závazků a snaha o sledování našich legitimních zájmů a zájmů našich zákazníků a třetích stran, jako jsou například majitelé nemovitostí a sdružení vlastníků. Při zasílání našich e-mailových bulletinů a umisťování souborů cookies a webových majáků vždy žádáme o váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Skupina MVGM v řadě případů působí jako zpracovatel údajů za správce osobních údajů (majitel nemovitosti nebo sdružení vlastníků bytových jednotek). To znamená, že MVGM zpracovává vaše osobní údaje pouze tehdy, když k tomu dostane pokyn od správce osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou proto být předány MVGM vlastníkem vašeho obydlí nebo komerční nemovitosti. Také to znamená, že o jakýchkoliv žádostech nebo stížnostech týkajících se vašich osobních údajů nebude rozhodovat skupina MVGM samotná, ale budou předány správci osobních údajů k rozhodnutí tak, jak je vyžadováno obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Můžeme vás požádat o účast na průzkumu trhu, kterým jsme pověřili zpracovatele. Tyto údaje používáme k vyhodnocování a zlepšování našich služeb. Tento průzkum můžete kdykoliv zrušit. Vaše odpovědi budeme sdílet pouze s našimi zákazníky a nikdy nebudou zveřejněny.

3. Které osobní údaje?

Pokud navštívíte webovou stránku, zpracováváme následující údaje:

 • název prohlížeče, který používáte,
 • operační systém, který používáte,
 • název poskytovatele služeb vašeho internetového připojení,
 • zařízení, které používáte,
 • údaje o poloze,
 • chování a činnosti při prohlížení.

Jestliže se zaregistrujete nebo budete využívat naše služby, zpracováváme také následující osobní údaje:

 • jméno,
 • pohlaví,
 • adresa,
 • bydliště,
 • číslo telefonu,
 • e-mailová adresa,
 • datum narození,
 • rodinný stav,
 • IP adresa,
 • číslo vašeho pasu nebo občanského průkazu,
 • informace o platbách,
 • informace o příjmech,
 • další údaje důležité v kontextu poskytování našich služeb.

4. Původ osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, když je s námi sdílíte nebo když je získáme v kontextu našich služeb (či jednoho z dalších účelů našeho zpracovávání) prostřednictvím třetích stran, jako jsou majitelé nemovitostí, firmy pro poskytování komerčních informací, či z veřejných zdrojů, jako je například obchodní rejstřík nebo katastr nemovitostí.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami, pokud to nebude nezbytné pro některý z účelů zpracování uvedený v odstavci 2. Údaje mohou být sdíleny například s majiteli nemovitostí nebo sdruženími vlastníků v kontextu poskytování našich služeb. Informace mohou být vyměňovány s firmami zabývajícími se obchodními informacemi při uzavírání pronájmu. Když si budete přát stát se nájemcem, budeme sdílet vaše údaje s Economic Data Resources B. V. (EDR). EDR vám na základě těchto údajů poradí ohledně vašeho úvěrového hodnocení. EDR bude používat vaše údaje pro prostudování vaší úvěruschopnosti a kontaktní údaje. Pokud chcete vznést námitku nebo požadovat informace o použití vašich osobních údajů EDR, navštivte: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Data lze sdílet také s dodavateli, kteří s námi spolupracují (bez ohledu na to, zda to je, nebo není ve prospěch našich zákazníků), jako jsou například firmy provádějící údržbu, poskytovatelé služeb v oblasti IT nebo soudní úředníci. Údaje o končících nájemcích mohou být sdíleny s perspektivními nájemci v případě pronájmu obytných prostor. Jestliže tito dodavatelé jsou zpracovateli ve smyslu článku 4 (8) GDPR, vždy s těmito zpracovateli uzavřeme písemnou smlouvu.

6. Přenos osobních údajů mimo Evropskou unii

Platí pravidlo, že skupina MVGM nesdílí vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. Jestliže se data předávají mimo Evropskou unii a dotyčná země nenabízí dostatečnou úroveň ochrany ve smyslu článku 45 GDPR, k tomuto předání dojde na základě dostatečných bezpečnostních opatření ve smyslu článku 46 GDPR nebo v souladu s jednou z podmínek stanovených v článku 49 GDPR, například kvůli tomu, že toto předání je vyžadováno pro účely smlouvy uzavřené mezi vámi a MVGM či smlouvy uzavřené mezi MVGM a třetí stranou ve vašem zájmu, nebo protože jste s tímto předáním souhlasili.

7. Doba uchovávání

Nebudeme vaše údaje uchovávat déle, než bude nezbytné pro účely uvedené v odstavci 2.

8. Soubory cookies

Některé ze souborů cookies, které používáme, jsou pro vás nezbytné, abyste se mohli po webových stránkách volně pohybovat a abyste mohli využívat jejich speciální prvky, jako je přístup k uzavřené sdílené složce, která obsahuje informace pro registrované uživatele.

Soubory cookies můžeme používat, abychom zlepšili vaše zážitky při návštěvě našich webových stránek. Více informací najdete v našem prohlášení o používání souborů cookies.

9. Vaše práva

Máte právo požádat skupinu MVGM o přístup ke svým údajům. Jestliže vaše údaje jsou nesprávné, neúplné nebo nepodstatné, máte právo požádat o jejich změnu nebo doplnění. Také máte právo vznášet námitky proti zpracovávání údajů a požadovat od skupiny MVGM odstranění údajů.

Za určitých okolností můžete požadovat kopii svých dat a převedení dat na další stranu.

Pokud je zpracování založeno na vašem svolení, budete mít vždy právo toto svolení odvolat. Odvolání tohoto svolení nebude mít žádný účinek na legitimnost zpracování na základě svolení před tímto odvoláním.

Pokud si budete přát uplatnit vaše práva uvedená výše, můžete kontaktovat skupinu MVGM dopisem nebo e-mailem pomocí kontaktních údajů uvedených níže. MVGM rozhodne o vaší žádosti do čtyř týdnů.

Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Nizozemský úřad pro ochranu dat (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Změny

MVGM si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv v souladu s příslušnou legislativou a předpisy. Prosím zkontrolujte příležitostně tuto webovou stránku, abyste se podívali, zda nebyly provedeny nějaké změny.

11. Kontaktní údaje

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se zpracovávání vašich osobních údajů a budete si přát uplatnit svá práva definovaná výše, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktů:

MVGM Holding B.V.
Compliance Department
E: privacy@mvgm.nl
T: +31 (0)88 432 40 27

Adresa pro návštěvy: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC RIJSWIJK
Adresa pro korespondenci: P.O.BOX 1800 | 2280 DV Rijswijk
Číslo přidělené obchodní komorou: 69252610